ขั้นตอนต่อไป

เช่นเดียวกับเมล็ดพืชที่ต้องการการดูแลเพื่อการเจริญเติบโต ศรัทธาที่คุณเพิ่งค้นพบ ก็ต้องการการบำรุงเลี้ยง และการนำทางเช่นกัน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนสำคัญบางประการที่จะช่วยให้คุณเติบโต และเจริญขึ้นในการดำเนินชีวิตกับพระเยซู

หาคริสตจักรที่ดี

person standing while opening book on stage
person standing while opening book on stage

การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ที่คุณจะต้องทำคือการหาคริสตจักรที่สอดคล้องกับความเชื่อ และค่านิยมของคุณ มองหาชุมชนที่ถือว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำของพระเจ้าที่ไม่มีข้อผิดพลาด เชื่อในพลังแห่งการอธิษฐาน และกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่น คริสตจักรที่ส่งเสริมมิตรภาพที่ดี การสรรเสริญพระเจ้า และการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ จะเป็นสถานที่ที่คุณสามารถรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน และได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนผู้เชื่อคนอื่น ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับบัพติศมา

three men standing on black tub full of water
three men standing on black tub full of water

ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการเดินทางแห่งความศรัทธาของ คุณคือการรับบัพติศมา บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ และแสดงความมุ่งมั่นในการติดตามพระเยซู เช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดน การรับบัพติศมาของคุณเองถือเป็นการประกาศต่อสาธารณะ ถึงความเชื่อของคุณ และการระบุตัวตนของคุณกับการสิ้นพระชนม์ การถูกฝัง และการฟื้นคืนชีวิตของพระเยซูคริสต์ เป็นช่วงเวลาอันทรงพลังของการเป็นส่วนหนึ่งของผู้เชื่อคนอื่น ๆ และเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ ของการเปลี่ยนแปลงภายใน ที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำในชีวิตของคุณ โดยการรับบัพติศมานั้น คุณจะเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระเจ้า และยอมรับเส้นทางที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับคุณ ในขณะที่คุณเตรียมตัวสำหรับขั้นตอนนี้ จำไว้ว่านี่เป็นการแสดงออกภายนอก ถึงการงานอันล้ำลึกที่พระเจ้ากำลังทำภายในชีวิตคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศึกษาพระคัมภีร์

person holding white ceramic mug
person holding white ceramic mug

พระคัมภีร์เป็นมากกว่าหนังสือ พระคัมภีร์เป็นข้อความที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าถึงเรา เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ การอ่าน และคิดใคร่ครวญพระคัมภีร์ถือเป็นสิ่งสำคัญ พระเจ้าทรงเปิดเผยลักษณะ แผนการ และพระสัญญาของพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยให้คุณเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ เพื่อรับสติปัญญา และใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

การอธิษฐาน: เส้นทางชีวิตของคุณกับพระเจ้า

woman in brown robe sitting on black leather couch
woman in brown robe sitting on black leather couch

การอธิษฐานคือการสื่อสารโดยตรงของคุณกับผู้สร้างจักรวาล มันเป็นเครื่องมืออันทรงพลัง ที่จะนำคุณเข้าสู่การlสื่อสารใกล้ชิดกับพระเจ้า โดยผ่านการอธิษฐาน คุณสามารถแบ่งปันความคิด ความกังวล และความยินดีกับพระองค์ได้ ในขณะที่คุณอธิษฐาน คุณจะได้สัมผัสกับสันติสุขที่อยู่เหนือความเข้าใจ และคุณจะพบความสบายใจเมื่อรู้ว่าพระเจ้าได้ยิน และตอบคำอธิษฐานของคุณในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์

เรียนรู้เพิ่มเติม

การมีพี่เลี้ยง

two women hands up standing beside body of water
two women hands up standing beside body of water

การมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้เชื่อที่มีประสบการณ์ คอยชี้แนะคุณในการเดินทางครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งล้ำค่า หาคนที่สามารถให้สติปัญญา กำลังใจ และมีความรับผิดชอบได้ เช่นเดียวกับเหล็กลับที่เหล็กได้ พี่เลี้ยงก็จะช่วยให้คุณเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ก้าวข้ามความท้าทาย และเฉลิมฉลองชัยชนะด้วยกัน พึ่งพาประสบการณ์ของพวกเขา และขอคำแนะนำในการอธิษฐาน และการศึกษาเรื่องพระเจ้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

three pupas
three pupas

เมื่อคุณติดตามพระคริสต์ต่อไป คุณจะพบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ มิตรภาพบางอย่างอาจเปลี่ยนไป และกิจกรรมบางอย่างอาจสูญเสียความน่าสนใจไป แต่จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนชีวิต และการเติบโตของคุณ แม้ว่าความศรัทธาไม่ใช่กฎเกณฑ์ แต่การแสวงหาปัญญาของพระเจ้า จะนำทางคุณในการตัดสินใจที่สอดคล้อง กับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณ คุณสามารถวางใจว่าเมื่อคุณเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น พระองค์จะทรงสร้างชีวิตใหม่ของคุณ จากภายในสู่ภายนอกต่อไป

เรียนรู้เพิ่มเติม

เพื่อน ๆ ที่รัก จงรู้ไว้ว่าการเดินทางแห่งศรัทธาครั้งนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยว ตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวระดับโลก ที่ครอบคลุมทั้งวัฒนธรรม ภาษา และภูมิหลัง น้อมรับความรัก พระคุณ และจุดประสงค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเสนอแก่คุณ ในแต่ละก้าวที่คุณก้าว คุณกำลังเติบโตเป็นคนที่พระเจ้าออกแบบให้คุณเป็น

ขอให้วันเวลาของคุณเต็มไปด้วยความสุข ในการค้นพบความจริงของพระเจ้า สันติสุขจากการสถิตอยู่ของพระองค์ และความเข้มแข็งที่มาจากการเดินจับมือ กับพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือคำอธิษฐาน

ขอให้คุณติดต่อเรา เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ