วิธีการหาคริสตจักรเหมาะสมกับคุณ

การหาคริสตจักรที่มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง เป็นขั้นตอนสำคัญในการเพิ่มพูนความเชื่อศรัทธา และการเชื่อมต่อกับชุมชนที่เต็มไปด้วยความรัก ต่อไปนี้เป็นขั้นตอน และคำแนะนำบางส่วนที่จะช่วยคุณในการหาคริสตจักรเหมาะสมกับคุณ:

CHALLENGES

8/11/20231 min read

shallow focus photography of hand and people
shallow focus photography of hand and people

1. อธิษฐานขอการนำทางจากพระเจ้า:
ก่อนที่คุณจะเริ่มมองหาคริสตจักร ให้ใช้เวลาในการอธิษฐาน ขอให้พระเจ้านำทางคุณไปยังคริสตจักรที่ถูกต้องซึ่งคุณสามารถเติบโตในความเชื่อของคุณ และรับใช้พระองค์อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอคำแนะนำ:

พูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นคริสเตียน พวกเขาอาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ในคริสตจักรของพวกเขาเอง

3. หาข้อมูลออนไลน์:

เริ่มต้นด้วยการค้นหาคริสตจักรในพื้นที่ของคุณทางออนไลน์ คริสตจักรบางแห่งมีเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ การนมัสการ และกิจกรรมต่างๆ สิ่งนี้จะทำให้คุณมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งคุณที่คาดหวังได้

4. เยี่ยมชมโบสถ์ต่างๆ:

อย่ากลัวที่จะไปโบสถ์หลายแห่ง เข้าร่วมพิธีเพื่อสัมผัสถึงรูปแบบการนมัสการ การเทศนา และบรรยากาศโดยรวม

5. ตรวจสอบคำสอนและหลักความเชื่อ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคริสตจักรที่คุณสนใจนั้น สอดคล้องกับหลักคำสอนหลักของความเชื่อของคริสเตียน โดยมีคำแนะนำดังนี้:

  • พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเชื่อถือได้

  • ความเชื่อในพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวเท่านั้น

  • พระเยซูคริสต์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ปราศจากบาป ถูกตรึงกางเขนเพราะบาปของเรา สิ้นพระชนม์ ถูกฝัง ฟื้นคืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

  • มีความเชื่อในการสถิตอันทรงพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์

  • มนุษยชาติมีความเสื่อมทราม และความบาปโดยธรรมชาติ

  • ความรอดโดยพระคุณ และเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้น และ

  • พระเยซูคริสต์รับประกันชีวิตนิรันดร์

ความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้คือรากฐานของความเชื่อของคริสเตียน และเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของคริสตจักร

6. ประเมินการนมัสการและการสอน:

ใส่ใจกับคุณภาพของการนมัสการ และการสอนระหว่างพิธี คริสตจักรที่ดีควรจัดให้มีการนมัสการที่มีความหมายซึ่งนำคุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้น และมีคำสอนที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ ที่ช่วยให้คุณเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

7. ชุมชน และมิตรภาพ:

พิจารณาความรู้สึกของคุณในการเป็นชุมชนภายในคริสตจักร ผู้คนเป็นมิตร และยินดีต้อนรับหรือไม่? พวกเขาเสนอโอกาสให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายหรือไม่?

8. การบริการชุมชน และการประกาศความนักของพระเยซู:

คริสตจักรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเผยแผ่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์หรือไม่ การได้เป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่เผยแผ่ความรักของพระเจ้าออกไปนอกกำแพงคริสตจักรเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง

9. การใส่ใจเด็ก และเยาวชน:

หากคุณมีเด็กหรือเยาวชน ให้ดูว่าคริสตจักรมีพันธกิจที่เหมาะสมกับวัย ที่สร้างความเชื่อศรัทธา และการติดตามพระเยซูของพวกเขาหรือไม่

10. ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบของผู้นำคริสตจักร:

เรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำคริสตจักร และสิ่งที่พวกเขารับผิดชอบ ว่าผู้นำของคริสตจักรมีความเป็นผู้นำที่ชัดเจน เพื่อรับประกันการชี้นำทางจิตวิญญาณ และมีความรับผิดชอบหรือไม่?

11. อธิษฐานขอการยืนยัน:

หลังจากพบคริสตจักรที่ดูเหมือนจะเหมาะสมแล้ว ให้อธิษฐานขอการยืนยันจากพระเจ้า ขอสันติสุข และความชัดเจนจากพระองค์เกี่ยวกับการตัดสินใจของคุณ

12. มีส่วนร่วม:

เมื่อคุณพบคริสตจักรที่สอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียน และรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแล้ว ให้มีส่วนร่วม เข้าร่วมเป็นประจำ เข้าร่วมกลุ่มเล็ก ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักร การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของคุณจะช่วยให้คุณเติบโตในความศรัทธา และสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นภายในชุมชนคริสตจักร

โปรดจำไว้ว่าการค้นหาคริสตจักรที่เหมาะสมอาจต้องใช้เวลา ดังนั้นจงอดทน และวางใจว่าพระเจ้าจะนำคุณไปสู่ชุมชนที่คุณสามารถเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณกับพระองค์ และรับใช้เคียงข้างเพื่อนผู้เชื่อศรัทธา โปรดทราบว่าไม่มีคริสตจักรที่สมบูรณ์แบบ พระเจ้าอาจเรียกคุณไปยังสถานที่ที่คุณสามารถเป็นแสงสว่าง และกำลังใจให้ผู้อื่นได้ ให้ไปตามที่พระเจ้าทรงนำ