พระเยซูคริสต์เป็นใคร

เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ - พระเยซู

ค้นหาปัญญาและความจริง

ย้อนกลับไปในยุคที่โลกแตกต่างจากโลกที่เรารู้จักในตอนนี้

เราขอเชิญทุกท่านเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์

ผู้เป็นครู และผู้นำบทเรียนที่สำคัญต่อชีวิต และจิตวิญญาณ

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธ ผู้ไม่เชื่อ

ในพระเจ้าหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อศาสนาใด ๆ เลย

ในขณะที่เรามาจากหลากหลายเส้นทางแห่งความเชื่อ

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์จะนำมาซึ่งสติปัญญา

และความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งสามารถเชื่อมโยง

เราทุกคนได้

ลองจินตนาการว่าพระเยซู ได้ประสูติในที่ที่แสนจะเรียบง่าย

ห่างไกลจากพระราชวังที่สวยงาม พระองค์มาถึง

เมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ซึ่งนี่แสดงให้เราเห็นว่า

เรื่องราวของพระองค์ไม่ได้เกี่ยวกับการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่

แต่เกี่ยวกับแนวคิดที่พระองค์ได้แบ่งปันและสิ่งต่าง ๆ

ที่พระองค์ทำยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราจนถึงทุกวันนี้

เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า พระเยซูได้สอนสิ่งต่าง ๆ มากมาย

เกี่ยวกับการมีเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ

พระองค์เล่าเรื่องราวที่เตือนใจเรา ให้ใเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

แม้ว่าพวกพระองค์จะแตกต่างจากเรา เรื่องราวของชาวสะมาเรียผู้ใจดี

เป็นบทเรียนเรื่องการเห็นอกเห็นใจ

ที่ทั้งชาวพุทธ และผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้า สามารถชื่นชมได้

เช่นเดียวกับคนที่มีมโนธรรมมักจะยืนหยัด ต่อต้านสิ่งที่พวกพระองค์ไม่เห็นด้วย

พระเยซูทรงท้าทายความไม่ยุติธรรม และความหน้าซื่อใจคดด้วย

พระองค์ช่วยเหลือผู้คนที่มักถูกละเลย เป็นการแสดงให้เราเห็นถึง

ความสำคัญของการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ

ไม่ว่าพวกพระองค์จะเป็นใครก็ตาม

การเดินทางของพระเยซูนำพระองค์ไปสู่ช่วงเวลาแห่งการเสียสละ

นั่นคือการถูกตรึงกางเขน งานนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับศาสนาเท่านั้น

แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากช่วงเวลา

ที่ยากลำบาก และเรื่องราวของพระองค์ไม่ได้จบเพียงแค่นั้น

การฟื้นคืนชีพของพระองค์ได้สอนเราเกี่ยวกับความหวัง

และการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งเปรียบได้กับการที่ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า

ที่แสวงหาความหมายและจุดประสงค์ของชีวิต

มากยิ่งกว่าความเชื่อทางศาสนา

เรื่องราวของพระเยซูสามารถนำเสนอมุมมองที่แตกต่าง

ในการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ ความเมตตากรุณา

และพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้ดีขึ้น

การเดินทางของพระองค์ เน้นย้ำถึงความสำคัญ

ของการเผชิญหน้ากับความท้าทาย

และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าสามารถเข้าถึงได้

ขณะที่เราสำรวจชีวิตของพระเยซู

ขอให้จำไว้ว่าเราทุกคนเชื่อมโยงกันโดยการแสวงหาปัญญา

และความเห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน

ไม่ว่าเราจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตาม เราก็สามารถเรียนรู้

จากคำสอนของพระองค์ได้ เช่นเดียวกับศาสนาพุทธ

ที่เน้นความเห็นอกเห็นใจ ส่วนผู้ไม่เชื่อพระเจ้าเน้นเหตุผล

เรื่องราวของพระเยซูกระตุ้นให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรัก

การให้อภัย และความปรารถนาเพื่อโลกที่ดีกว่า

ดังนั้น เมื่อเราดำดิ่งสู่เรื่องราวของพระเยซู

เรามาน้อมรับหลักการสากลที่ยึดถือไว้

ไม่ว่าเราจะเป็นชาวพุทธ ผู้ไม่เชื่อในพระเจ้า

หรืออะไรก็ตาม เรื่องราวของพระองค์เชื้อเชิญ

ให้เราเรียนรู้เติบโต และเดินบนเส้นทาง

แห่งความเมตตากรุณา และความเข้าใจ

สำรวจตวามเชื่อคริสเตียนโดยร่วมศึกษาพระคัมภีร์ หรือร่วมศึกษากับกลุ่มในจังหวัดเชียงใหม่ หรือร่วมศึกษาทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นพบสัจธรรม:

เข้าร่วมการศึกษา "บทเรียนชีวิตใหม่" เพื่อส่องสว่างเส้นทางแห่งการสำรวจของคุณ!

คุณเป็นผู้เสาะแสวงหาสัจธรรม และต้องการค้นหาคำตอบ เพื่อค้นพบลึกซึ้งของความเชื่อ และความหมายหรือไม่? หากคุณสนใจความลึกลับของชีวิต และคำสอนอันลึกซึ้งของคริสเตียน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมการเดินทาง ที่จะเปลี่ยนแปลงของคุณผ่าน "บทเรียนชีวิตใหม่"

เริ่มขั้นตอนแรก: ติดต่อเราถ้าคุณในการเข้าร่วมกลุ่มศึกษาบทเรียนวันนี้!