ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลือก

เส้นทางสู่พระคุณ

สำรวจ TheGracePath.com - การเดินทางที่สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้ที่กำลังค้นหาเส้นทางด้านจิตวิญญาณ ได้สัมผัสกับความสงบสุข และชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์ ร่วมสำรวจคำสอนที่ลึกซึ้ง และปัญญาที่สามารถปลดปล่อยเรา จากวงจรของเวรกรรม และพบเสรีภาพซึ่งจะได้รับจากความเข้าใจในความเชื่อคริสเตียน เปิดทางสู่ชีวิตที่มีวัตถุประสงค์ เสรีภาพ และพระพรที่ไร้ขีดจำกัด ร่วมกับเราบนเส้นทางสู่พระคุณ และสัมผัสพลังแห่งพระคุณที่ทำให้เรามีอิสระจากเวรกรรม และเป็นเส้นทางใหม่ที่สวยงามในการมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์

เริ่มต้นเส้นทางแห่งพระคุณ

รู้จักพระเยซู

เดินทางผ่านความท้าทาย

เติบโตในความเชื่อ

เดินบนเส้นทางแห่งพระคุณในวันนี้ วางใจในพระเยซูที่จะนำให้คุณได้รับพรที่เกินกว่าความฝันที่คุณเคยมี

เริ่มต้นการเดินทางในความเชื่อโดยเข้าใจหลักปรัชญาของพระเยซูคริสต์ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในความสัมพันธ์กับพระองค์

ค้นพบความรู้ และคุณค่าต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาครอบครัว การแก้ปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรม การฟื้นตัวจากความบาดเจ็บทางจิตใจ และการยอมรับตัวตนในพระเยซูคริสต์

ประสบการณ์ในการเข้าถึงปัญญา และการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ เมื่อคุณได้เข้าถึงพระคัมภีร์ของพระเจ้า เรียนรู้วิธีการศึกษาคำสอนของพระเยซูในพระคัมภีร์ สร้างพื้นฐานในชีวิตด้วยการอธิษฐาน และเพิ่มความเชื่อที่มั่นคง

ความเข้าใจผิด 10 ประการที่ชาวพุทธมักมีเกี่ยวกับคริสเตียน

สมัครสมาชิก

เข้าร่วมรายชื่อผู้รับข่าวสารของเรา เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น