ทำไมฉันจึงต้องให้อภัย

การให้อภัยเป็นบทเรียนจากพระเยซูที่มีความจำเป็น และเป็นบทเรียนที่ทรงพลัง ในพระคัมภีร์พระเยซูทรงสอนเราว่าเหตุใดการให้อภัยจึงสำคัญมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไร

CHALLENGES

9/11/20231 min read

man in white crew neck t-shirt
man in white crew neck t-shirt

ทำไมเราต้องให้อภัยผู้อื่น?
พระเยซูบอกเราในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรมมัทธิว บทที่ 6 ข้อ14-15 ว่า “ถ้าหากว่าพวกท่านยกโทษบาปให้แก่มนุษย์แล้ว พระบิดาในสวรรค์ของท่านก็จะยกโทษบาปให้แก่พวกท่านด้วย 15แต่ถ้าท่านไม่ยกโทษบาปให้แก่มนุษย์ พระบิดาก็จะไม่ยกโทษบาปของท่านเช่นกัน” ซึ่งนี่หมายความว่าการให้อภัยผู้อื่นไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นคำสั่งจากพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

การให้อภัยหมายถึงอะไรกันแน่:

การให้อภัยใครสักคนไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่พวกเขาทำมันโอเค แต่มันหมายถึงการปลดปล่อยความเจ็บปวด และความโกรธที่เรารู้สึกต่อพวกเขาออกไป มันเหมือนกับการพูดว่า "ฉันจะไม่ถือสาคุณในเรื่องนี้อีกต่อไป" ในทางกลับกัน การเก็บในความแค้นใจ ก็เหมือนกับการที่เราดื่มยาพิษเข้าไป และหวังให้อีกฝ่ายได้รับความทรมาน มันทำให้จิตใจของเราเน่าเปื่อยไปเท่านั้น และไม่ได้ทำให้คนที่ทำร้ายเราเจ็บปวดเลยซักนิด

รับรู้ไว้ว่าพระเจ้า เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม:

ในพระธรรมโรมบทที่ 12 ข้อ 19 “ท่านที่รัก อย่าแก้แค้นด้วยตนเอง จงปล่อยให้การลงโทษเป็นเรื่องของพระเจ้าเถิด เพราะมีบันทึกไว้ว่า พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราจะสนองตอบ” การพยายามที่จะแก้แค้น มีแต่สร้างความเจ็บปวดให้ตัวคุณเองมากขึ้น และไม่ได้นำมาซึ่งความยุติธรรมที่แท้จริง พระเจ้าทรงทราบสิ่งที่ถูกต้อง และพระองค์จะทรงจัดการทุกสิ่งในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์

การให้อภัยตนเองสำคัญที่สุด:

การให้อภัยผู้อื่นเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ที่สำคัญ “อย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วย” เราทุกคนเคยทำผิดพลาด และหลายคนก็จอมยู่กับความผิดของตนเอง แต่ในพระธรรม 1 ยอห์นบทที่ 1 ข้อ 9 บอกเราว่า "ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์เป็นผู้รักษาคำมั่นสัญญาและมีความเที่ยงธรรม ดังนั้นพระองค์จะยกโทษบาปแก่เรา และชำระเราให้พ้นจากความไม่ชอบธรรมทั้งปวง" การให้อภัยของพระเจ้านั้นรวมถึงการให้อภัยตัวเราเองด้วย การโทษตัวเองนั้นจะขัดขวางความเชื่อศรัทธาของเราไม่ให้เติบโต และไม่สามารถพบกับพระคุณของพระเจ้าได้

เราจะสามารถให้อภัยได้อย่างไร?
ทุกสิ่งเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน บอกกับพระเจ้าว่าทำไมคุณถึงขมขื่น และดิ้นรนกับการไม่ให้อภัย ปล่อยภาระอันหนักอึ้งไว้ให้กับพระคริสต์ พระธรรมมัทธิวบทที่ 11 ข้อ 28 บอกว่า“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข” ท้ายที่สุดแล้ว เราต้องวางใจพระเจ้าเพื่อช่วยเราจัดการกับความเจ็บปวดจากประสบการณ์เลวร้ายของเรา ถ้าเราเลือกที่จะไม่ให้อภัย และมอบภาระให้กับพระเจ้า โดยพื้นฐานแล้วเรากำลังบอกว่าเราไม่วางใจให้พระองค์จัดการมัน

การให้อภัยเป็นของขวัญอันทรงพลังจากพระเจ้า ที่นำการเยียวยามาสู่ใจเรา การให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป แต่จำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของเราเอง และสำหรับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ดังนั้น อย่าลืมให้อภัยซึ่งกันและกัน ละทิ้งความขมขื่น ปล่อยให้พระเจ้าตอบสนองคนผิดด้วยพระองค์เอง และให้ที่สำคัญคือการให้อภัยตัวเราเองด้วย ด้วยการให้อภัยนี้เราจะได้สัมผัสกับอิสรภาพ และสันติสุขที่พระเยซูทรงมอบให้กับเรา