เราจะเล่าเรื่องราวชีวิต และความเชื่อของเราอย่างไร

การแบ่งปันเรื่องราวชีวิต และความเชื่อ (หรือเรียกว่าการแบ่งปันคำพยานชีวิต) ของคุณเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการประกาศพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของคุณ และสร้างกำลังใจให้ผู้อื่นด้วยความหวังที่คุณได้พบในพระองค์ คำพยานของคุณสามารถสัมผัสใจ เสริมสร้างศรัทธา และนำมาสู่ภาพความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ผู้คน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยคุณพัฒนาคำพยานชีวิตของคุณ

CHALLENGES

9/1/20231 min read

woman wearing gray jacket
woman wearing gray jacket

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจโครงสร้าง (25-25-50)
โดยทั่วไปคำพยานที่ดีประกอบด้วยสามส่วน: คุณเป็นใครก่อนรู้จักพระเยซูคริสต์ (25%) คุณมารู้จักพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร (25%) และคุณเป็นใครหลังจากรู้จักพระเยซูคริสต์ (50%) โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณถ่ายทอดข้อความแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 2: ทบทวนชีวิตของคุณก่อนที่จะรู้จักพระเยซูคริสต์ (25%)

• ใบงานคำถามที่ 1: ชีวิตของคุณก่อนพบพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไร?

• ใบงานคำถามที่ 2: คุณเคยประสบปัญหา พบกับความยากลำบาก มีคำถาม หรือมีความว่างเปล่าอะไรบ้าง?

• ใบงานคำถามที่ 3: ชีวิตของคุณสะท้อนถึงความต้องการพระคริสต์อย่างไร?

ขั้นตอนที่ 3: เล่าการเดินทางของคุณสู่การรู้จักพระเยซูคริสต์ (25%)

  • ใบงานคำถามที่ 4: คุณได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ครั้งแรกได้อย่างไร?

  • ใบงานคำถาม 5: เหตุการณ์หรือประสบการณ์ใดทำให้คุณแสวงหาพระคริสต์

  • ใบงานคำถาม 6: คุณยอมรับพระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของคุณได้อย่างไร?

  • ใบงานคำถามที่ 7: ช่วงเวลาใดหรือการตระหนักรู้ที่โดดเด่นในการเดินทางสู่พระคริสต์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 4: บรรยายชีวิตของคุณหลังจากรู้จักพระเยซูคริสต์ (50%)

  • ใบงานคำถาม 8: ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรตั้งแต่คุณยอมรับพระเยซู?

  • ใบงานคำถาม 9: ท่านได้พบการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีการเติบโต หรือรับพรอะไรบ้าง

  • ใบงานคำถาม 10: ความเชื่อศรัทธาของคุณในพระคริสต์ ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน การเลือกของคุณ และความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ของคุณอย่างไร

ขั้นตอนที่ 5: เตรียมคำพยานชีวิตของคุณ

  • เขียนคำตอบจากใบงาน 1 – 10 ในรูปแบบการเล่าเรื่อง ให้กระชับ และเน้นประเด็นที่โดนใจมากที่สุด

  • จำคำพยานชีวิตของคุณ และฝึกฝนจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจที่จะพูดอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะสามารถเล่าได้ภายใน 3-5 นาที

  • รักษาคำพยานของคุณให้มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง โดยถวายเชิดชูพระองค์สำหรับงานของพระองค์ในชีวิตของค• เน้นความหวังที่คุณมีในพระเยซูคริสต์ อธิบายว่าพระเยซูทรงนำความหมาย จุดประสงค์ และการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของคุณอย่างไร


ตัวอย่างคำพยานชีวิต:

“ก่อนที่ฉันจะรู้จักพระเยซูคริสต์ ชีวิตของฉันต้องดิ้นรนดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา ฉันหลงทาง และค้นหาความหมายของชีวิตในทางที่ผิด ฉันรู้สึกว่างเปล่า และโดดเดี่ยว ต่อสู้กับความวิตกกังวล และความซึมเศร้าในทุก ๆ วัน ฉันจำได้ว่าคืนหนึ่งนั่ฉันงอยู่คนเดียวในห้องที่เต็มไปด้วยความมืดมิดที่ดูเหมือนจะกลืนกินฉันเข้าไป ขณะนั้นฉันร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยความสิ้นหวัง ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าพระองค์ทรงฟังอยู่หรือไม่

แล้วฉันก็ได้พบกับพระเยซู โดยเพื่อนชวนฉันไปในงานของคริสตจักรท้องถิ่น ซึ่งตอนนั้นศิษยาภิบาลเล่าถึงความรักอันไม่มีเงื่อนไขของพระเยซูคริสต์ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังพูดกับใจของฉันโดยตรง มันจัดการกับความสงสัย และความกลัวทั้งหมดที่คอยหลอกหลอนฉันมานานหลายปี คืนนั้น ฉันรู้เลยว่าฉันต้องการพระเยซูในชีวิตของฉัน

ฉันยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และตั้งแต่นั้นมา ชีวิตของฉันก็เปลี่ยนไปในแบบที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ความวิตกกังวลบรรเทาลง และความรู้สึกสงบก็ท่วมท้นจิตใจ ฉันเริ่มเข้าร่วมกลุ่มเล็กๆ ที่โบสถ์ และที่นั่น ฉันพบชุมชนที่ใส่ใจฉันอย่างแท้จริง พวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวที่คอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจฉันไม่ว่าชีวิตจะดีหรือร้าย

การเปลี่ยนแปลงที่อัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งที่ฉันเคยประสบ คือด้านความสัมพันธ์ของฉัน ฉันเคยต่อสู้กับความโกรธ และความขมขื่นใจ แต่เมื่อมีพระเยซูอยู่ในใจของฉัน ฉันสามารถที่จะให้อภัยได้ ฉันสามารถให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อฉันได้ และมันก็เป็นการปลดปล่อย ฉันเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ด้วย การแสดงความรัก และพระคุณแบบเดียวกับที่ฉันได้รับ

วันนี้ชีวิตของฉันมีความหมาย และจุดมุ่งหมายฉันมีความหวังที่จะก้าวข้ามความท้าทายใดๆ ที่เข้ามาขวางทางฉัน ฉันเคยเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยเหลือในอาชีพการงาน ความสัมพันธ์ และแม้แต่ในอุปนิสัยของฉันเอง ทุกๆ วัน ฉันตื่นขึ้นมาด้วยความสำนึกคุณอย่างสุดซึ้ง โดยรู้ว่าพระเยซูทรงได้นำแสงสว่างมาสู่ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของฉัน และจะยังคงนำทางฉันต่อไป

ดังนั้น เมื่อฉันแบ่งปันคำพยาน ไม่ได้เป็นแค่การเล่าเรื่องของฉันเท่านั้น แต่เป็นการประกาศถึงการกระทำอันเหลือเชื่อของพระเจ้าในชีวิตของฉัน เป็นการแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ไม่ว่าพวกเขาจะรู้สึกสูญเสียหรือแตกสลายเพียงใดก็ตาม ยังมีความหวัง และการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพระเยซูคริสต์"