ช่วยด้วย! แล้วต่อไปนี้ฉันยังสามารถไปวัดได้หรือไม่?

ในขณะที่คุณเริ่มต้นการเดินทางที่น่าตื่นเต้นนี้ คุณอาจพบกับความท้าทายทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ทดสอบความมุ่งมั่นในความเชื่อคริสเตียนของคุณ ต่อไปนี้คือคำแนะนำ และกำลังใจสำหรับคุณในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

CHALLENGES

8/22/20231 min read

a monk in orange robes walking down a street
a monk in orange robes walking down a street

คุณสามารถเข้าวัดกับครอบครัวของคุณได้:

เมื่อครอบครัว หรือเพื่อน ๆ ของคุณชวนคุณไปวัด คุณอาจสงสัยว่าจะจัดการกับสถานการณ์นี้อย่างไร โปรดจำไว้ว่าความเชื่อคริสเตียนนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราจากภายในสู่ภายนอก และคุณสามารถแสดงความรักของพระเยซูคริสต์ได้ดีที่สุดโดยแสดงความเมตตา และแสดงความเคารพต่อผู้อื่น แม้ว่าครอบครัวของคุณอาจประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำ ภารกิจของคุณเมื่อเข้าวัดอาจแตกต่างกัน คุณสามารถใช้โอกาสนี้อธิษฐานเงียบ ๆ เพื่อขอให้คนที่คุณพบที่นั่น เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักความรักของพระเยซู

เข้าร่วมเทศกาลทางพระพุทธศาสนา:

การเข้าร่วมเทศกาลทางพุทธศาสนากับเพื่อน ๆ อาจเป็นความท้าทายทางวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าสำหรับคริสเตียน การอยู่ที่นั่นไม่เป็นความบาป ให้มุ่งเน้นไปที่สภาพหัวใจของคุณแทน ใช้โอกาสเหล่านี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสดงความเมตตา และแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ผ่านการกระทำของคุณ แม้ว่าคนอื่นอาจปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวพุทธ แต่การอธิษฐานในใจของคุณอาจเป็นพยานถึงความรักที่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าได้

การไหว้บรรพบุรุษ และความคาดหวังของครอบครัว:

ในวัฒนธรรมไทย การไหว้บุรุษมีความสำคัญ และครอบครัวของคุณอาจคาดหวังให้คุณมีส่วนร่วม ในฐานะคริสเตียน สิ่งนี้อาจจะสร้างความตึงเครียดภายในครอบครัวของคุณได้ คุณสามารถไปในสถานที่ประกอบพิธีกรรมได้ และคุณสามารถแสดงความเชื่อศรัทธา และการตัดสินใจของคุณที่จะไม่ร่วมพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยความเคารพ เน้นการแสดงความรัก และความเคารพต่อครอบครัวของคุณ (เช่นการยืน หรือนั่งด้วยความสุภาพเรียบร้อย) ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นต่อความเชื่อมั่นแบบคริสเตียน

พิธีกรรม และเรื่องโชคลางตามประเพณี:

วัฒนธรรมไทยประกอบด้วยพิธีกรรม และความเชื่อโชคลางตามประเพณีต่าง ๆ คุณอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ คุณถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมในพิธีกรรมเหล่านี้ คุณสามารถปฏิเสธอย่างสุภาพ โดยไม่ดูถูกความเชื่อของผู้อื่นเพราะอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด หรือการต่อต้านจากครอบครัวหรือเพื่อนบางคนของคุณ คุณอาจต้องอธิบายความเชื่อของคุณในพระเยซู ว่าเป็นผู้ชี้ทาง และการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้นให้คุณควรเตรียมเหตุผล และคำพยานชีวิต ที่คุณได้ฝึกฝนมาอย่างดี

จงยกย่องนับถือในใจท่าน ว่าพระคริสต์เป็นพระผู้เป็นเจ้า และพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคนที่ถามท่าน ว่าเหตุใดท่านจึงมีความหวัง แต่จงกระทำด้วยความอ่อนโยนและความเคารพ” พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรม 1 เปโตร บทที่ 3 ข้อ 15

ความกดดัน และความปรองดองทางสังคม:

สังคมไทยให้ความสำคัญกับความสามัคคี ปรองดองกันในสังคม การแสดงความเชื่อแบบคริสเตียนอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเชื่อเหล่านั้นแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ อาจทำให้คุณถูกกดดันทางสังคมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวัฒนธรรม คุณอาจต้องเผชิญกับคำถาม การนินทา หรือความโดดเดี่ยวในบางสังคม ขอให้ยึดมั่นในศรัทธาของคุณ พึ่งพาชุมชนคริสเตียนของคุณเพื่อรับการกำลังใจ และวางใจว่าความรัก และการกระทำของคุณจะช่วยเติมเต็มช่องว่างทางสังคมได้ในที่สุด

เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ จงขอคำแนะนำผ่านการอธิษฐาน และค้นคว้าจากคำของพระเจ้า (พระคัมภีร์) เสมอ จำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายในการเดินทางครั้งนี้ ครอบครัวคริสตจักรของคุณสามารถเป็นแหล่งการสนับสนุน และกำลังใจที่ดีได้ เปิดใจรับการทรงนำของพระเจ้า และพลังการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ โดยรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคำมั่นสัญญาของคุณต่อพระคริสต์จะส่องสว่าง เป็นสัญญาณแห่งความหวัง และความรักในชุมชนของคุณ